top of page

Wetenschappelijke bevindingen

Onderzoek van The University of Arizona (USA) heeft aangetoond dat de hersengolven van diegene die Reconnective healing ondergaat significant veranderen. Er worden hersenfrequenties bereikt in wakkere toestand die normaal alleen tijdens de slaap of in diepe meditatie bereikt worden. Ook worden er patronen gezien zoals in de rem-slaap, de staat waarin wij dromen en dingen verwerken.

Prof. Friz Albert Popp, een Duitse professor die veel onderscheidingen heeft gekregen voor zijn werk , deed ook onderzoek naar Reconnective Healing. Zijn ontdekkingen op het gebied van biofotonen zijn fascinerend. Biofotonen zijn hele kleine bundeltjes van licht en informatie die ieder levend organisme uitstraalt. De zogenoemde emissie van biofotonen uit de handen van een Reconnective healer die aan het werk is neemt significant toe. De onder wetenschappers aanvaardde stelling is dat hoe meer biofotonen we uitstralen hoe beter onze gezondheid is. 

Dr. Konstantine Korotkov (Biofield Research World) publiceerde veel 'medical papers'. Deze Russische wetenschapper schreef vervolgens een boek over zijn onderzoeken naar Reconnective healing. Hij deed dermate veel en grondige onderzoeken dat hij een boek publiceerde met de titel; Sience Confirms Reconnective Healing. Dr. Korotkov toonde aan dat de fysieke effecten van Reconnective healing significant zijn, zowel direct na de interactie als tien dagen daarna.

PhD William Tiller, Stanford University department of Materials Sience, ontwikkelde meetapparatuur waarmee subtiele energie gemeten kan worden. Hij deed experimenten met ervaren meditatoren en kon meten dat groepen die zich op een bepaalde intentie richtten daarmee effecten teweeg kunnen brengen. Deze resultaten worden op begrijpelijke manier uitgelegd in Lynne McTaggart's boek; Het Intentie-Experiment.  De bevindingen van William Tiller over de veranderingen die plaatsvinden in ruimtes waar Reconnective healing plaatsvindt zijn opzienbarend. 

Lees meer over wetenschap van Reconnective Healing

 

bottom of page