top of page

Dr. Pearl had een succesvolle praktijk als chiropractor toen zijn patiënten in 1993 begonnen te melden dat ze zijn handen konden voelen zonder dat zij door dr. Pearl werden aangeraakt. Er waren ook meldingen van wonderbaarlijke genezingen van fysieke aandoeningen zoals bijvoorbeeld epilepsie, diabetes, kanker, enz. Deze genezingen namen plats nadat dr. Pearl zijn handen in de buurt van de patiënten had gelegd.

Na een lange zoektocht kwam dr. Pearl achter dat wat er tijdens de sessies gebeurde, te maken had met een nieuw spectrum van frequenties die in deze bijzondere tijd beschikbaar zijn. Dit noemde hij de Reconnective Healing spectrum. Deze frequenties van healing overstijgen alles wat tot heden aan healing technieken bekend is.

 

Reconnective Healing wordt regelmatig onderzocht door wetenschappers rond de hele wereld. De resultaten laten zien dat de frequenties waarmee Reconnective Healing werkt, veel hoger zijn dan die van andere bestaande healing technieken zoals, bijvoorbeeld Pranic Healing, Reiki, Qi Gong of Jin Shin. Deze frequenties bestaan uit energie, licht en informatie. Dr. Pearl beschrijft Reconnective Healing als een verbond tussen patiënt, healer en het Universum waarvoor geen 'rituelen' nodig zijn.

In de internationale bestseller "The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself" beschrijft dr. Pearl zijn ervaring met deze nieuwe manier van healing.

Voor meer informatie over Dr. Eric Pearl en zijn werk, kijk op www.thereconnection.com en www.reconnectivehealing.pro

 

 

 

bottom of page